Ir D.E. Lutskes

Start Missie Aanpak Visie Diensten Actueel Netwerk Boeken

Onze Missie

Logimotion is een vernieuwende organisatie, die bijdraagt tot het duurzaam versterken van economische, sociale en maatschappelijke waardecreatie van ondernemingen en non-profit organisaties. Nieuwe specialistische informatie uit publicaties, literatuur en seminars wordt door ons geïntegreerd, en in combinatie met onze praktische ervaring en eigen zienswijze, gevormd tot voor organisaties direct toepasbare methoden, werkwijzen en oplossingen. Wij streven naar energieopwekking met een blijvend karakter met en voor onze klanten.

Wie zijn wij ?  Aan Logimotion zijn 5 senior consultants verbonden, die allen ruime ervaring hebben opgedaan in directiefuncties binnen dynamische multinationale ondernemingen.Uit onze CV’s met functies als Algemeen directeur, Operations directeur, Supply Chain Manager, Commercieel Directeur en QA- Manager, blijkt zowel de zwaarte alsook de breedte van onze ervaring en expertise.  

Klanten kiezen vaak voor een samenwerking met ons, vanwege het feit dat ook wij allen ondernemer zijn en omdat wij ons zeer goed kunnen verplaatsen in de situatie van U, de klant. Ervaring en senioriteit combineren wij echter met leren en vernieuwen.

Dit “Continue Leren” vormt samen met “Betrouwbaarheid” en “Gezond Realisme” onze kernwaarden. Wij streven er ten allen tijde naar, om U een realistisch verwachtingspatroon te schetsen. Wij weten zeker wat we doen, maar soms houdt het ook voor ons in, dat we niet precies weten wat we teweegbrengen in uw organisatie. Die opvatting duurt het langst is onze mening en zo blijkt ook uit onze relaties met klanten die U voorgingen.  

 

 Best viewed 1024x768   -  Copyright © 2005 Hestermanmedia All Rights Reserved.