Ir D.E. Lutskes

Start Missie Aanpak Visie Diensten Actueel Netwerk Boeken

Wat voor inspanningen en diensten kunt U van ons verwachten ? 

U kunt een beroep op ons doen voor alle waardecreatie vraagstukken die zich binnen uw onderneming voordoen. Wij zijn echter geen leverancier van technische, technologische en IT oplossingen en diensten, noch zijn wij allianties met dergelijke organisaties aangegaan en zullen die ook in de toekomst niet aangaan.

Dergelijke verbondenheid is in strijd met onze kernwaarden en bovendien kan het onze professionaliteit ondermijnen.

De leerdoelen van het waardecreatie proces of processen in uw onderneming zijn nauw verbonden met de rollen, die wij daarbij vervullen.

Door het brede palet aan persoonlijke kernkwaliteiten en karakters zijn wij in staat vrijwel alle gevraagde rollen die zich voordoen te vervullen, zoals coach, workshopleider, instructeur, procesbegeleider, consultant, tijdelijk manager en change manager. Voor trainingsvraagstukken gericht op gedragsverandering, doen wij een beroep een netwerk van professionals. Onze bijdragen richten zich richten op individuen, processen en teams, waaronder directies. 

Ook de aard van de waardecreatie processen vormt voor ons geen belemmering. Logimotion is geŽquipeerd om samen met U efficiencyverbetering, effectiviteitverbetering en een betere samenwerking te realiseren binnen operationele bedrijfsprocessen. Maar wij zijn evenzeer toerust om uw innovatieve ambities te helpen realiseren of om grootschalige organisatie - en cultuurveranderingen te bewerkstelligen.

Ook voor vergaande samenwerking en/of integratie van verschillende bedrijfsonderdelen of ondernemingen, kunt U een beroep doen op onze praktische ervaring en theoretische expertise.

Logimotion 00436505468187 of info@logimotion.nl

 

 

 Best viewed 1024x768   -  Copyright © 2005 Hestermanmedia All Rights Reserved.