Start Missie Aanpak Visie Diensten Actueel Netwerk Boeken

Welkom op de site van Logimotion.

ir. Dick Lutskes

Wij zijn een jonge consultancy onderneming die 7 jaren bestaat. Uw strategische ambitie en operationele doelen op het gebied van waardecreatie helpen realiseren, dat is onze uitdaging.

Missie: Logimotion is een vernieuwende organisatie, die bijdraagt tot het vergroten van economische, sociale en maatschappelijke waardecreatie van ondernemingen.

Onze filosofie: Partnership, Professionalism, Performance and Permanence.

Partnership vormt de eerste kernwaarde van onze filosofie. Succesvolle waardecreatie vraagt  inspanningen van alle betrokken deelnemers. Maar partnership weerspiegelt ook inspiratie, creativiteit door intervisie en interactie. Om ons geloof en vertrouwen in partnership te onderstrepen, participeert Logimotion ook regelmatig financieel in de risico’s en kansen van waarde creatietrajecten.

Professionalism hebben wij hoog in het vaandel staan, getuige de boeken en publicaties die reeds van onze hand zijn verschenen. Een derde van de tijd investeren wij in het bestuderen van belangwekkende literatuur en het volgen van studies en colleges. Relevante nieuwe inzichten worden voortdurend verwerkt in de businessmodellen en concepten van Logimotion. Onze kracht is, dat U als klant altijd samenwerkt met de persoon, die deze kennis zelf bezit en die aan de basis heeft gestaan van de ontwikkeling van de gehanteerde businessmethoden en concepten.

Natuurlijk streven wij samen met U naar Performance. Maar onder deze derde component van onze filosofie verstaan we niet een eenmalige korte termijn deliverable, maar een zichzelf versterkende multiplier. Wij willen bereiken, dat U als klant met de opgedane en ontwikkelde  kennis, concepten en oplossingen zelfstandig kunt werken, waarmee in de tijd een groeiend voordeel kan worden behaald. Niet het symptoom bestrijden maar de bron versterken is ons devies.

Permanent vormt de laatste pijler van onze filosofie. Wij beschouwen een waarde creatietraject pas als geslaagd, indien de gerealiseerde oplossingen blijvend en stabiel functioneren. Om dit te bereiken stellen wij soms businessconcepten, methoden en tools ter beschikking aan de klant.

 

Onze Filosofie kenmerkt zich door gezond realisme. Uit eerdere opdrachten en onderzoek blijkt, dat waardecreatie trajecten, die aan de bovenstaande 4 voorwaarden voldoen, een grote kans op blijvend succes hebben. En dat is voor U en ons wel zo fijn.

 


Voor een vrijblijvende offerte en deskundig advies

Logimotion
 

Telefoon


 

 

 

 Best viewed 1024x768   -  Copyright © 2005 Hestermanmedia All Rights Reserved.